แอปเปิ้ล
ข้างนอกสีแดง ข้างในสีเหลือง
ประกอบกันเป็นลูกแอปเปิ้ล
เปลือกอาจจะโดนหนอนแทะไปบ้าง
เนื้ออาจจะช้ำไปบ้าง
นอกจากมันจะไม่สวย
รสชาติและคุณค่ามันยังคงมีอยู่