Saturday petdoC
สัปดาห์นี้มากันถึงเรื่องอายุกัน
บ่อยครั้งที่ผู้เลี้ยงสัตว์เกิดความสงสัยในอายุ
การตรวจสอบคร่าวๆ ที่คุณหมอมักจะใช้กัน
ก็คือการตรวจดูฟัน
ซึ่งก็มีปัจจัยภายนอกหลายประการ
อาทิเช่น
ลักษณะอาหารที่กิน หรือลักษณะพันธุ์
ที่ทำให้การงอกหรือการสึกของฟันแตกต่างไป
แต่การตรวจฟันก็ยังคงเป็นวิธีที่แพร่หลาย

คลิ้กที่รูป.. เพื่อดูรูปขยาย

แมวดื้อขอไม่แปลให้แล้วกันนะ
ไม่ได้มีศัพท์ทางการแพทย์อะไร

Canine คือฟันเขี้ยว
Incisors คือฟันตัด (ฟันหน้า)
Premolar/Molar คือฟันกราม

ตัวอย่างที่ง่ายๆ
เช่น อายุประมาณ 2 เดือน ทั้งสุนัขและแมว ควรจะมีฟันน้ำนมขึ้นครบทุกซี่

:shock: :shock: