Bologna

แมวดื้อชอบ Bologna ของ TGM
เนื้อมันแน่นดี
ยิ่งหากบางครั้งชอบเคี้ยวหนุบหนับ
สลับกับซี้ดเผ็ดจากพริกหลากสี
ก็อาจบอกให้พนักงานสไลด์ให้หนาสักหน่อย
เป็นอาหารกินเล่นเวลานั่งดูหนังหรือซีรีส์ได้อย่างดี