iAd: MK

ขอเขียนอีกเอนทรีหนึ่ง
Tuesday nerD
ที่วันนี้ก็บันทึกน้ำหนักลงโปรแกรม WeightTracker ตามปกติ
ก็เหลือบไปเห็นโฆษณาจาก Admob
ที่ดูช่างประจวบเหมาะอะไรเช่นนี้
ประมาณว่าบันทึกน้ำหนักเสร็จ
น้ำหนักจะลง หรือจะขึ้นยังไงไม่สน
สั่ง MK มากินกันเลย
สั่งครบ 400 บาท ฟรีหมี่หยก 2 ก้อน

เปิดโปรแกรม Weight Tracker ณ เวลา 11:20

ลองเปิดโปรแกรม Weight Tracker อีกครั้ง ณ เวลา 12:10
ก็ยังชวนกินอยู่
พอแตะตรงแถบโฆษณา ก็จะเป็นการโทรออกไป (สั่ง) ทันที
แหม..รู้ด้วยว่าเป็นช่วงพักเที่ยง

:roll::roll: