วัดไตรมิตรวิทยาราม

เมื่อวันอาทิตย์
แมวดื้อตั้งใจไปถ่ายรูปที่วัดไตรมิตรวิทยาราม
แต่เนื่องด้วยอากาศร้อนมาก
ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปด้านบน
เดินถ่ายรูปแต่เพียงด้านล่าง
ช่วงนี้พระอาทิตย์ขึ้นและตกในทิศทางที่แมวดื้อไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
เอาไว้ค่อยไปแก้มือรอบหน้า