Cat Colors (1)

Saturday petdoC
สัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่อง “สี” ของแมวกัน
สีเป็นลักษณะที่แสดงออกมา เราสามารถมองเห็นได้
ซึ่งยังไม่ต้องสนใจถึง “พันธุ์”
วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง “สี” กันล้วนๆ
อาจจะลงลึกไปถึงระดับยีนบ้าง
แต่แมวดื้อเห็นว่าน่าสนใจทีเดียว
โดยแมวดื้อจะแยกเป็นตอนๆ ค่อยๆ เขียนไปทีละเรื่องนะ

เรื่องแรก
เรามาคุยกันถึงเรื่อง “เม็ดสี” กัน

สีที่เรามองเห็นบนเส้นขน ผิวหนัง หรือตา
เป็นผลมาจาก เมลานิน (melanin)
เมลานินที่สะสมอยู่บนเส้นขนนั้นจะมีรูปร่าง ขนาด การเรียงตัวที่แตกต่างกันออกไป
ทำให้เกิดความแตกต่างของสีต่างๆ

เมลานินก็สามารถแบ่งออกได้เป็น
eumelanin และ phaeomelanin
eumelanin จะมีรูปร่างกลม สามารถดูดกลืนแสงเอาไว้ได้เกือบทั้งหมด จึงเห็นเป็นสีดำ
phaeomelanin จะมีรูปร่างรี สามารถสะท้อนแสงกลับไปได้บางส่วน จึงเห็นเป็นช่วงสีแดง-ส้ม-เหลือง

มียีนหลายตัวที่มีผลต่อการแสดงออกของสีและความหนาแน่นของเมลานิน จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสีมากมาย
โดยมักจะพบสีพื้นดำ (จาก eumelanin)

*** หลังจากตรงนี้ ขอเรียกชื่อสีเป็นภาษาอังกฤษ จะได้มีความใกล้เคียงมากกว่าภาษาไทย ***

ยีนบางตัวควบคุมลักษณะสี ทำให้สี black กลายเป็นสี chocolate หรือ cinnamon
สี chocolate สามารถไล่โทนสีได้ตั้งแต่ medium brown จนถึง dark brown
บางครั้งอาจเรียกเป็นสี chestnut
ส่วน cinnamon นั้นสีจะอ่อนกว่า อาจเรียกเป็นสี terra-cotta หรือ burnt sienna
ตรงส่วนนี้เป็นการแสดงของของสีจาก melanin เอง

นอกจากนี้ยังมียีนที่ควบคุมความหนาแน่นของเมลานินด้วย
ส่งผลให้เกิดสีที่เข้ม-จาง แตกต่างกันออกไป
จากสี black อาจจางลงเป็นสี blue (เรามองเห็นเป็นสีเทาหลายเฉด)
จากสี chocolate ก็อาจจางลงเป็นสี lilac
ซึ่งอาจเรียกเป็น dove หรือ light taupe gray
แต่บางคนอาจเรียกเป็นสี frost หรือ lavender
ส่วนสี cinnamon อาจจางลงเป็นสี fawn
โดยอาจเรียกเป็นสี coffee and cream หรือสี caramel เป็นต้น

สำหรับยีนที่ควบคุม phaeomelanin กลับความแปรปรวนน้อยกว่า
สีที่มองเห็นที่ว่า red อาจเรียกเป็น orange หรือ marmalade
หากมีความหนาแน่นน้อยลง อาจเห็นเป็นสี cream ได้

ยีนที่ควบคุมเมลานินนั้นจะอยู่บนโครโมโซม X
ตัวผู้จะมีโครโมโซม X ตัวเดียว (XY) ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเป็นสีเดียว
ถ้าไม่ black ก็ orange
ในขณะที่ตัวเมียจะมีโครโมโซม X สองตัว (XX)
ดังนั้นหากโครโมโซม X ทั้งสองตัวเป็นสี black ก็จะออกมาเป็นสี black ทั้งตัว
หรือหากโครโมโซม X ทั้งสองตัวเป็นสี orange ก็จะออกมาเป็นสี orange ทั้งตัว
แต่ถ้าหากโครโมโซม X ตัวนึงเป็น black อีกตัวนึงเป็น orange ก็จะออกมาเป็นสี tortoiseshell

วันนี้ขอจบเรื่องสีไว้แต่เพียงเท่านี้
พบกันใหม่ในตอนหน้า

:lol: :lol: