Saboten

เมื่อวานนี้ไปเดินงานคอมมาร์ต
แล้วหวานใจก็ชวนไป ISETAN
แวะดูหนังสือที่คิโนะคุนิยะ
แมวดื้อเล็งหนังสือการถ่ายรูปอยู่เล่มหนึ่ง
แต่ยังไม่อยากซื้อ
เพราะว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในชุด
เล่มนี้ (ที่เจอ) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดแสง
เข้าใจว่าจะมีเล่มอื่นด้วย
เอาไว้ค่อยไปหาทั้งชุดก็แล้วกัน

ออกจากร้านคิโนะคุนิยะ
หวานใจก็เดินนำไปร้าน Saboten เลย
แมวดื้อไม่ค่อยปลื้มเมนูทงคัทซึสักเท่าไหร่
(ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม)
คือ..กินได้.. แต่ถ้ามีอย่างอื่นเลือก ขอเลือกอย่างอื่นดีกว่า
ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า
มื้อนี้ก็เลยซัดไปเบา..เบา

:roll::roll: