วัดนางนองวรวิหาร

เนื่องจากมีญาติถึงแก่กรรม
และมีการสวดอภิธรรมและฌาปณกิจศพ
ณ วัดนางนองวรวิหาร
แมวดื้อเองได้ไปร่วมงานและถ่ายรูปให้เจ้าภาพบางส่วน
มีโอกาสได้เดินเข้าไปชมภายในวัด
เพราะทราบมาว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่
และมีจิตรกรรมที่งดงาม ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3
แต่เนื่องด้วยอยู่ในขั้นตอนการบูรณะปฏิสังขรณ์
ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปชมแค่พระอุโบสถ

ขอไว้อาลัยแก่คุณยายผู้ล่วงลับ
และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณยาย มา ณ โอกาสนี้