The Trainer 2

จากการติดตามรายการทีวีโชว์
The Trainer
เมื่อปีที่แล้ว
มาในปีนี้ The Trainer Season 2 ได้จบลงแล้ว
มีน้องๆ บุคคลิกคล้ายๆ กับน้อง Season 1 หลายคน
หากมองในด้าน “การทำซ้ำ” ก็ถือว่าเลือกจุดที่คนดูชอบ
แน่นอนว่าทำให้เกิดเรตติ้งที่ดี
แต่หากมองในมุมกลับกัน ถ้าเหมือนกันเป๊ะ คนก็จะเบื่อกันไปเสียก่อน

สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนจากรายการนี้
เด็กรุ่นใหม่ๆ มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ
ภายใต้สภาพสังคมที่เป็นอยู่อย่างในปัจจุบัน
เราพบเด็กๆ ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
เราพบเด็กๆ อาศัยอยู่ในร้านเกม หรือร้านอินเตอร์เนทมากกว่าอยู่บ้าน
เราเห็นอะไรต่อมิอะไรเป็นสีเทาเต็มไปหมด
แต่เราก็ยังสามารถพบเห็นแสงสว่างเกิดขึ้น ในเด็กยุคใหม่
หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ถูกสั่งสอน เลี้ยงดู ในแบบที่ถูกต้อง
เราก็จะยังเห็นแสงสีขาว ที่ปลายขอบฟ้าเสมอ

Link: http://thetrainer2.mthai.com/