Ayothaya Marathon

แมวดื้อทราบข่าวงานนี้จาก facebook
ซึ่งก็ได้ลงตารางเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เลย
Ayothaya Marathon
รวมพลคนไทยทั้งแผ่นดิน
เสียเหงื่อ เพื่อชาติ!
รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อทำนุบำรุงรักษา เมืองมรดกโลก ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป

วิ่งกันตอนเช้า หกโมง อากาศกำลังเย็นสบาย
(หวังว่าฝนจะไม่ตก)
มีสองเส้นทางคือระยะทาง 10 กิโลเมตร
และ 3.5 กิโลเมตร
คาดว่าจะกลับเข้ามาถึงเส้นชัย ก่อนเวลาเคารพธงชาติ
ดังนั้นสายๆ หน่อย ก็น่าจะเสร็จสิ้น จะไปเที่ยวต่อที่ไหนก็อีกเรื่องนึง
มีใครสนใจจะไปบ้าง

Official Site: www.uniquerunning.org