HyperDock

Tuesday nerD
สัปดาห์นี้เอา utility อีกตัวหนึ่ง
บน Mac OS X
เอาไว้แสดงผลหน้าต่างของ application ต่างๆ ผ่าน Dock
ยกตัวอย่างเช่น
โปรแกรม Safari
หากเราเปิดหลายหน้าต่าง เราก็อาจต้องใช้ expose ช่วยในการเลือกหน้าต่างที่ต้องการ
แต่ถ้าหากใช้ HyperDock ก็จะสามารถมองเห็นได้แบบนี้เลย

หรือหากเป็นโปรแกรม iCal ก็จะแสดงรายการนัดหมายของวันนี้ให้ทันที
หรือสำหรับโปรแกรม iTunes ก็จะแสดงเพลงที่เล่นอยู่และควบคุมการเล่นเพลงได้ด้วย
ตอนนี้ยังคงเป็นเวอร์ชัน Beta อยู่ จึงยังฟรี แต่หากเป็น final version แล้วอาจจะต้องเสียเงินซื้อ

Official Link: http://hyperdock.bahoom.de/