Veggie at Yaowaraj

คืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคืน
ที่ออกไปเดินเยาวราชเพียงลำพัง

ตั้งมั่นในสติ คิดดี ทำดี
หาอะไรซัดปากมันกันหน่อยดีกว่า

ร้านประจำ มาทีไรก็อุดหนุนร้านนี้ประจำ
แวะซื้อกับข้าวเผื่อพรุ่งนี้ด้วยแล้วกัน

:twisted: :twisted: