นมโจ

แพร่งภูธร
เป็นแหล่งของกินอร่อยๆ อีกแหล่งหนึ่ง
ถึงแม้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่จะเปิดตอนกลางวัน ในช่วงวันทำงาน
แต่ก็มีหลายร้านที่เปิดจนดึกดื่น
“นมโจ”
ก็เป็นอีกร้านหนึ่งในนั้น
แมวดื้อก็เดินถ่ายรูปเล่นไปเรื่อย จนนึกถึงย่านนี้ได้
เลยแวะมานั่งพัก

;-);-)

:x:x