December 2010 Night (1)

ช่วงเดือนธันวาคม
เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข
ที่มีวันหยุดมากมาย
เป็นอีกหนึ่งเดือน ที่แมวดื้อจะมีโอกาสถ่ายรูปมากที่สุดอีกเดือนหนึ่ง
คืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่แมวดื้อออกไปถ่ายรูปยามค่ำคืน

;-);-)

:arrow::arrow: