Yummy Yaowaraj

เยาวราช
แหล่งของกินมากมาย
เปิดขายทั้งกลางวัน กลางคืน
บางร้านเปิดช่วงกลางวัน
บางร้านเปิดช่วงกลางคืน
บางร้านชื่อดัง
บางร้านเล็กๆ นั่งริมถนน แต่รสชาติเยี่ยม
ขอแปะรูปเอาไว้ไปลิ้มลองตามโอกาส

เครดิตรูป: แม่ไอติมชิมเอง ณ พันทิพ

:twisted::twisted: