3/11 TSUNAMI PHOTO PROJECT

จากเหตุการณ์ในญี่ปุ่นที่ผ่านมา
มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมาย
แมวดื้อก็ได้แต่ส่งกำลังใจ และบริจาคให้การช่วยเหลือ
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลืออีกทางหนึ่งก็คือ การใช้ชีวิตตามปกติ
หลายคนมีความวิตกเกี่ยวกับสินค้า หรืออาหารจากญี่ปุ่น
อันนี้แมวดื้อเข้าใจนะ
แต่ว่าเราต้องมีความเชื่อมั่น รวมถึงทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ทุกคนมีหน้าที่ของตน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา ที่จะต้องไปตัดสิน หรือแอนตี้ สินค้า อาหารจากญี่ปุ่น
เพียงเพราะ “ได้ยิน” ข่าวลือ มาเท่านั้น

จากเหตุการณ์ครั้งนี้
ในมุมมองของคนที่ชอบเสพศิลปะจากภาพถ่าย
แมวดื้อเห็นภาพถ่ายจำนวนมาก
ที่สื่อถึงอารมณ์ และสะท้อน “ชีวิต” ของคนญี่ปุ่น
ภายใต้เหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ มีรอยยิ้มและแสงสว่างเล็กๆ
ที่คอยกระตุ้นให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้
ไม่ว่าเราจะล้มบ่อยแค่ไหน เจ็บหนักสักแค่ไหน
แต่เราก็จะลุกขึ้น และก้าวต่อไปเสมอ

3/11 TSUNAMI PHOTO PROJECT

เป็นอีกหนึ่งแอพบนไอโฟน
ที่รายได้จากการจำหน่ายแอพ
จะถูกนำไปร่วมบริจาค ให้แก่ผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น
ผ่านทาง Japanese Red Cross Society
ภายในมีภาพสวยงามมากมาย
ทั้งในแง่การสื่ออารมณ์ การจัดองค์ประกอบของภาพ รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ