Narai Pizzeria

วันก่อนเห็นติตี้เล็งเมนูที่
Narai Pizzeria
วันนี้แมวดื้อก็เลยพาติตี้ไปซัดโฮก
ซึ่งด้วยความอยาก (ด้วย)
ก็เลยสั่งแหลก
ปล่อยให้ติตี้งงว่าจะสั่งอะไรดี
(แมวดื้อก็ชิงสั่งอาหารไปแล้ว)
ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า

เมนูอาหารเดิมๆ ของโปรดของแมวดื้อ
วันนี้ถ่ายรูปด้วยไอโฟน
ลองแบบ close up ดู ก็ใช้ได้ทีเดียวนะ

อืดและอิ่ม
(น้ำอัดลมเต็มพุง)

:|:|