Tohkai Japanese Restaurant

วันนี้ติตี้อยากไปทานที่
Tohkai Japanese Restaurant
แมวดื้อก็เลยจัดให้
ไปถึงก็สั่งอาหารอย่างรวดเร็ว
แทบจะไม่ต้องดูเมนูแล้วมั้งสำหรับร้านนี้
แป้บเดียวก็มาเต็มโต๊ะ
เอิ้ก..เอิ้ก

:twisted::twisted: