Baanying

วันนี้แมวดื้อกับติตี้ไปเดิน
Siam Center
หลังเหวี่ยงๆ จาก sizzler
ที่มั่วคิว แถมไม่มีการขอโทษใดๆ ทั้งสิ้น
ก็เลยโบกมือบ้ายบาย sizzler สาขานี้ไปเลย
เดินผ่านร้าน “บ้านหญิง”
เมนู “ข้าวเหนียวมะม่วง” ก็ดึงดูดสายตาแมวดื้อ
คุยกับติตี้ว่าร้านนี้ยังไม่เคยเข้าไปลองทานเลย
ด้วยความหิวๆ เหวี่ยงๆ
เลยได้มีโอกาสลิ้มลองอาหารร้านนี้

ป.ล. แสงไฟร้านนี้ แก้ white balance ยากมาก (อย่าไปแก้มันเลย)
ป.ล. 2 ติตี้สั่ง “ข้าวไข่ข้น” ซึ่งเป็น signature ของร้านนี้ แต่แมวดื้อลืมถ่ายรูปมา
ป.ล.3 อาหารร้านนี้แจ่มมาก ได้ร้านประจำร้านใหม่แล้ว
(ไม่ง้อแล้ว sizzler ชิส์)

:twisted::twisted: