Pao Pao

สมาชิกใหม่
ลูกครึ่ง ลูกเสี้ยว หลายพันธุ์
หลักๆ ก็คือ American Shorthair (ได้ลายมา)
กับ Scottish Fold (ได้หูมา)
สืบย้อนกลับไปรุ่นทวด มี Bengal อยู่ด้วย (ก็เลยได้ความใหญ่มาด้วย)
มาวันแรกก็ออกฤทธิ์เลย
ขู่ไปทั่ว Persian ที่อยู่มาก่อน (นาน) มีเหลือจะปล่อยให้ขู่เฉยๆ
เลยมีการออกมวยกันเล็กน้อย
แม้กระทั่งแมวดื้อเอง ถ้าไปอุ้ม บางทีก็งั่มเหมือนกัน

~ เป๊า เป่า ~

ดูดูไป “หน้ามึน” ใช้ได้
ขอต้อนรับเข้าแก๊ง naughtycat

:cool::cool: