Home in 3D

เมื่อวันอาทิตย์
แมวดื้อนัดบริษัทสร้างบ้านมาคุยรายละเอียด
ให้ท่านแม่ น้องลูกพรุน ติตี้และแมวดื้อ ซักถามข้อสงสัยในส่วนต่างๆ
รวมถึงบอกสิ่งที่ต้องการไปให้ทางบริษัทจัดการ
เบื้องต้นทางบริษัทเขียนแบบมาให้ดูก่อนล่วงหน้า
พอได้มาคุยรายละเอียด ก็พอเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
วันนี้ทางบริษัทได้ส่งแบบบ้านที่เป็น 3D มาให้ดู
ก็สวยดีนะ แต่เดี๋ยวดูเรื่องพื้นที่ใช้สอยกันอีกที