Vanilla Tea Time

ช่วงบ่ายสามโมง
ได้เวลา Tea time
ซึ่งแมวดื้อถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาหลายปี
บางครั้ง ถึงแม้ไม่ได้เป็น Tea time
แต่ก็ถือโอกาสพัก
อาจเป็นเวลาของมื้อกลางวันเสียด้วยซ้ำ

ชา Twinings มีหลายรส
แมวดื้อเองไม่เกี่ยงว่าจะเป็นชาเขียวหรือชาดำ
แต่ชอบจะเลือกรสที่เป็นผลไม้
จะมีข้อยกเว้นก็เพียง Vanilla
ที่แมวดื้อมักจะเสพกลิ่นของชามากกว่ารสชาติ
บางทีกลิ่นก็ฟุ้งไปทั่วออฟฟิศเลย

:smile::smile: