Stick out cat tongue

บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นน้องเหมียวแลบลิ้นค้างอยู่แบบนี้
ลิ้นในแมวนั้นถือเป็นอวัยวะสำคัญ
ซึ่งจริงๆ เราจะเห็นน้องแมวใช้ลิ้นเลียขนตัวเอง
เพื่อทำความสะอาด และกำจัดขนที่หลุดร่วงออกจากร่างกาย
บ่อยเสียกว่าใช้ลิ้นเลียน้ำหรือช่วยในการกินอาหารเสียอีก

สำหรับแมวที่มีหน้าหักหรือบุบเข้าไป รูจมูกเล็ก
อาจพบว่าบางตัวชอบที่จะเอาลิ้นออกมาข้างนอกแบบนี้
ซึ่งหากมองในแง่สรีรวิทยา น่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องการหายใจ

แต่หลายครั้งเราอาจจะพบว่า “แมวลืม”
คือตอนแรกเลียตัวเองอยู่ แล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
ทำให้ลืมแลบลิ้นอยู่แบบนั้น!!

:roll::roll: