ในสภาวะประสบภัย
ผู้คนต่างแตกตื่น
เตรียมพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้ได้
หลายคนละทิ้งหน้าที่การงาน
ด้วยเหตุเพราะ “ความตระหนก”
แต่ไม่นึกไปถึงวงล้อขับเคลื่อน
หากสถาบันการเงินหยุด
ต่อให้มีเงินในบัญชีมากเท่าไหร่ ก็ถอนออกมาใช้ไม่ได้
หากร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหยุด
ก็ไม่มีหิน ดิน ทราย ปูนมาใช้ในภาวะจำเป็นเร่งด่วน
หากพ่อค้าแม่ค้าหยุด
เราจะหาอาหารกันลำบากแค่ไหน
ทุกชีวิต ทุกอาชีพ ต่างอยู่ในวงล้อขับเคลื่อนทางสังคม
ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน
หากมี “แรง” และ “กำลัง”
เปี่ยมไปด้วยจิตอาสาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
แต่ก็ไม่ควรละเลยหน้าที่การงาน อันพึงกระทำโดยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
สำหรับแมวดื้อ แม้ว่ามีกระแส (จากลูกค้า) ให้เตรียมตัว
แต่ก็ยังทำงานทุกวันตามปกติ
ลูกค้าเยอะมากด้วยซ้ำ เพราะว่าอพยพมาจากที่อื่น
วันไหนมีแรงเหลือ ก็ออกไปช่วยจิตอาสา นอกเวลาทำงาน

ขอสติจงอยู่คู่ท่าน