Cat on Top

บ่อยครั้งที่เราอาจจะพบคำอธิบาย
ถึงเหตุผลที่แมวชอบขึ้นไปอยู่ที่สูง
บ้างก็ว่าเป็นนิสัยล่าเหยื่อ มองจากมุมสูงเห็นได้ไกลและชัดเจนกว่า
บ้างก็ว่าเพื่อความปลอดภัยจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างล่าง (และขึ้นที่สูงไม่ได้)
แต่บางทีคำตอบ (สาเหตุ) อาจง่ายกว่านั้น จนถูกมองข้ามไป
ก็คือ “ความเป็นส่วนตัว”
แมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่รักอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ บงการอะไร
หลายการศึกษา หรือประสบการณ์ของผู้เลี้ยงต่างบอกตรงกันว่า
แมวไม่ได้มีระดับ IQ ต่ำ อย่างที่พูดต่อๆ กันมา
แต่ด้วยความที่รักอิสระมากจึง “ไม่ทำตาม”
“ทำไม่ได้” กับ “ไม่ทำตาม”
มันต่างกันนะ
เรียกว่า “ดื้อ” ก็คงจะพอได้
และยิ่งมีนิสัยรักความเป็นส่วนตัวอยู่มาก
หากมีการรบกวน (เวลานอน) หรือเซ้าซี้กวนใจ ก็ขึ้นที่สูงเสีย จะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกัน