Jowls Tom

หากใครเลี้ยงแมวตัวผู้ที่ยังไม่ได้ทำหมัน
ก็อาจจะคุ้นเคยกับแมวหน้าตาแบบนี้
จะเห็นได้ว่าหัวโต หน้าใหญ่ แก้มใหญ่
ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
แก้มใหญ่ๆ น่าหยิกแบบนี้
อาจเรียกว่า Jowls หรือ Shields
เป็นการแสดงลักษณะทางเพศของแมวตัวผู้ (secondary sexual characteristics of male cats)
ซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนเพศ testosterone
ภายในส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (muscle tissue)
หากถามถึงประโยชน์ ก็อาจเป็นเกราะกำบังใบหน้าอันหล่อเหลา เวลาต่อสู้กับแมวตัวอื่น
นอกจากนี้หากเลี้ยงแมวหลายๆ ตัวจะพบว่าตัวเมียมักจะชอบ (ปิ๊ง) ตัวผู้ที่แก้มใหญ่ๆ แบบนี้เป็นพิเศษ
อันแสดงถึงความเป็นชายชาตรี

หากใครอยากให้สาวๆ ชอบ ก็จงทำแก้มป่องๆ ซะ
อ้าว… ไม่ใช่เรอะ

:x:x