Naughty Dog

 Naughty Dog poking the Hot Girls in Bikini at Park

เรามักจะพบเห็นความฉลาดของสุนัขแสนรู้มากมาย
หลายอย่าง เป็นการ “สั่งสอน”
แต่อีกหลายอย่าง เป็น “นิสัย” ของสุนัขขี้เล่นเหล่านั้น
ถ้าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง
คุณจะขำหรือจะโกรธ?

:goggle::goggle: