Kate Payne house tour

Living mondaY
สัปดาห์นี้แมวดื้อหยิบเอาไอเดียจาก House Tour ของเว็บ www.apartmenttherapy.com มาเช่นเคย
สัปดาห์นี้ไปเยี่ยมบ้านของ Kate Payne
น่าสนใจกับครัวที่ใช้พื้นที่ได้อย่างน่าติดตาม
มีการติดตัวแขวนเข้ากับผนังทำให้สามารถแขวน หม้อ กะทะ และแก้วกาแฟได้
นอกจากนี้ยังมีตัวล็อคสำหรับเก็บมีด ที่สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวก

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือการใส่วัตถุดิบในขวดโหล
ซึ่งไม่ค่อยทำกันในบ้านเรา
และวางซ้อนๆ กัน ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บยิ่งขึ้นไปอีก

รูปอื่นๆ รวมถึงรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด อยู่ในบทความนี้เลย
http://www.apartmenttherapy.com/kate-paynes-warm-east-austin-home-house-tour-183885