Jessica and Scott house tour

Living mondaY
เว็บไซต์ www.apartmenttherapy.com พาเยี่ยมบ้าน
Jessica & Scott’s East Coast Nest
ไอเดียในการตกแต่งบ้านน่าสนใจทีเดียว

ส่วนรับแขกที่ดูเรียบง่ายแต่คลาสสิค 

 

ช่องหน้าต่างรับแสงธรรมชาติ

การใช้โคมไฟหลายแบบหลายดวง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสว่างแล้วยังเป็นการตกแต่งที่ดีอีกด้วย
แถมการเปิดดวงเล็กๆ ไม่กี่ดวง ดีกว่าเปิดทั้งหมดนะ (เปลืองไฟ) 

เบาะเก้าอี้ยาวริมหน้าต่างพร้อมหมอน 

ภาชนะต่างๆ ใช้เป็นหวาย (หรือวัสดุใกล้เคียง) 

ในห้องน้ำทำเป็นชั้นวางใกล้อ่างล้างมือ เวลาใช้งานก็สะดวกดี 

รูปอื่นๆ รวมถึงรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด อยู่ในบทความนี้เลย
http://www.apartmenttherapy.com/jessica-davis-house-tour-197997