Tuesday nerD
วันนี้ขอแนะนำเว็บสำหรับค้นหาที่ชื่อ fnd

http://fnd.io/

URL จำง่าย สามารถใช้ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และบน iOS device

 

ผลลัพธ์ที่แสดงออกมานั้นจะมีทั้ง iOS app, Music, Movie, TV, Book, Podcast
และที่มากไปกว่านั้นก็คือ OSX app
ดังนั้นคนที่ใช้แมคร่วมกับ iOS device อันนี้จะสะดวกมาก
เพราะค้นหาแล้วขึ้นมาทั้งหมดเลย ไม่ต้องคอยเปิด iTunes และ App Store

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ใช้งาน Alfred บนแมค (http://www.alfredapp.com/)
ก็มี Alfred workflow ให้ได้ใช้งานกันสะดวกมากยิ่งขึ้น
หรือหากใช้งาน Launch Center Pro บน iOS (http://contrast.co/launch-center-pro/
ก็สามารถสร้างปุ่ม search fnd ขึ้นมาบนแอพได้ทันที

การใช้งานในเบื้องต้นยังไม่สามารถเลือก Store ได้
(ข้อมูลมาจาก US Store ทั้งหมด)
ดังนั้นผู้ที่ใช้งาน Store อื่นๆ อาจต้องคอยตรวจสอบอีกรอบ
ราคาอาจไม่เท่ากันในช่วง (บาง Store อาจแจกคอนเทนต์ฟรี)

Official Web: http://fnd.io/