Body Condition Score Chart cat

บ่อยครั้งที่แมวดื้อมักจะเจอคำเปรย
“น้องผอมมาก ทำยังไงดีคะ” หรือ “น้องไม่อ้วนเลยค่ะ เห็นน้องบ้านอื่น แน่นกันทุกตัว”
จากประสบการณ์ ถ้าหากคำเปรยเหล่านี้อยู่ในวาระท้ายๆ ในการพูดคุยกับหมอ
นั่นอาจหมายถึงการเปรียบเทียบกับบ้านอื่น หรือไม่ก็เป็นความต้องการของคนเลี้ยงเป็นหลัก

 

สิ่งหนึ่งที่แมวดื้อมักจะหยิบขึ้นมาอธิบายในการพิจารณาลักษณะ
ความอ้วน-ผอมของสัตว์เลี้ยง
ก็คือ Body Condition Score (BCS)
ผอมเกินไปไม่ดี แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกัน
ความไม่ดีที่ว่าคือความอ้วน-ผอม
อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค/ภาวะต่างๆ ในภายหลัง
ดังนั้นเป้าหมายจึงอยู่ที่การควบคุม
ให้สัตว์เลี้ยงมีลักษณะความอ้วน-ผอมที่เหมาะสม

 

BCS เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้พิจารณาความอ้วน-ผอม
มากกว่าการตัดสินด้วยความรู้สึก
วิธีตัดสิน ใช้การมองและการสัมผัสลูบคลำ ซี่โครง เอว สะโพก และท้อง
แบ่งออกเป็น 9 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนนในอุดมคติคือ 5-6
ดังนั้น ถ้าหากเริ่มคลำซี่โครงแล้วรู้สึกนิ่มๆ เพราะมีไขมันมาสะสม
เริ่มมีพุงย้วยนิดๆ ไม่เห็นเอวชัดเจน
แบบนี้ก็อย่าบอกว่า “น้องยังผอม อยากให้อ้วนๆ กว่านี้” เลยนะ
แมวอ้วนอยากลดความอ้วน งานหนักมากกกกก

Link: www.wsava.org