Tag Archives: Japanese

 
March 28, 2013

Akiyoshi

 
March 24, 2013

Yumemiya

 
August 7, 2011

Tohkai Japanese Restaurant

 
July 17, 2011

Sushi Boy

 
May 15, 2011

Tohkai Japanese Restaurant

 
March 13, 2011

Ootoya

 
January 23, 2011

Kimchi Jigae

 
November 14, 2010

Tohkai Japanese Restaurant