Pre-Songkran

วันก่อนสงกรานต์แบบนี้

 

เป็นประจำทุกปี

 

ที่จะมีคนมาขึ้นรถทัวร์นำเที่ยวหน้าคลินิก

 

ทำยังกะตรงนี้เป็นสถานีรถขนส่งซะงั้น

 

คนเยอะมาก

 

ลุงๆ ป้าๆ ยืนไม่ค่อยไหวกันแล้ว มารอรถเต็มไปหมด

 

เห็นแล้วสงสารนะ

 

ชอบไปเที่ยวกันช่วงเทศกาลก็ต้องทำใจหล่ะ

 

แมวดื้อ
Nothing Different Pre-Songkran Day