เผาแผ่น

นู๋จ๋อมาทวง
เรื่องที่เคยบอกว่าจะเล่าให้ฟัง
อิอิ
หยิบมาเล่าเอาแบบง่ายๆ แล้วกันนะ

 

เรื่องของการเขียนข้อมูลไปยังแผ่น CD/DVD
ที่แมวดื้อติดปากเรียกเป็น “เผาแผ่น” อยู่เสมอ

 

ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนว่า ข้อมูลในโลกดิจิตอลนั้น
ล้วนเป็นรหัส 0 และ 1 เท่านั้น
แต่เป็นการประมวลผลออกมาในรูปแบบต่างๆ กัน เช่นออกมาเป็นตัวอักษร รูป หรือเสียง
การเขียนข้อมูลเข้าไปยังแผ่น CD/DVD นั้น จะอาศัยหลักการง่ายๆ ที่ว่า
เราใช้แสงเลเซอร์ที่มีความเข้มพิเศษยิงเข้าไปยังแผ่น CD/DVD
ตรงไหนที่เป็นรหัส 0 ก็ยิงเลเซอร์เข้าไป ตรงไหนที่เป็นรหัส 1 ก็ไม่ต้องยิง
ง่ายไหมหล่ะ
การใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้าไปที่ชั้นพื้นผิวของแผ่น จะทำให้เกิดความร้อนเฉพาะจุด
เลยเป็นการเรียกง่ายๆ ว่า “เผา” หรือ burn นั่นเอง
ซึ่งอย่างไรก็ดี การเผานี้ เกิดขึ้นในระดับจุลภาค ดังนั้นมันเล็กมากๆ
เวลาเราเผาแผ่นเสร็จ จะรู้สึกว่าแผ่นอุ่นๆ

 

สำหรับในการอ่านข้อมูลจากแผ่นนั้น
ก็ใช้แสงเลเซอร์เช่นเดียวกัน
แต่ว่าเป็นแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มต่ำ ดังนั้นจึงไม่ไปทำอันตรายต่อพื้นผิวของแผ่น

 

นอกจากนี้ยังมีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Nero Burning ROM อีกด้วย
ว่ากันว่า
ชื่อของโปรแกรม มาจาก จักรพรรด์เนโร ซึ่งเป็นจักรพรรดิของโรมัน ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่ง เกิดไฟไหม้กรุงโรมเป็นเวลา 6 วัน โดยที่พระองค์ทรงดนตรีอย่างสบายใจจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านนึกว่าท่านเป็นผู้วางเพลิง ต่อมาจึงได้เรียกขานกษัตริย์ว่า
“Nero Burning Rome”