100 ปีพระราชวังสนามจันทร์

 

 สำหรับตากล้องที่ชื่นชอบถ่ายรูปพระราชวังต่างๆ แมวดื้อคิดว่า ไม่น่าจะมีใครพลาดไปถ่ายรูปที่นี่
อยู่ไม่ไกลจากกทม. แค่เพียงนครปฐมเท่านั้นเอง
ปัจจุบันได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ ได้มีการจัดงาน “งานฉลอง 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์” ขึ้น
ตากล้องทั้งหลายไม่ควรพลาด

 

 

       หากกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของจังหวัดในเขตปริมณฑล อย่างจังหวัดนครปฐม “พระราชวังสนามจันทร์” ถือเป็นหนึ่งในสถานที่อันสวยงามที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

“พระราชวังสนามจันทร์” แห่งนี้สร้างขึ้นในพื้นที่เดิมที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นพระราชวังเก่าของ กษัตริย์ในสมัยโบราณ เรียกว่าเนินปราสาท เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ยังดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชประสงค์จะสร้างวังขึ้น ณ เมืองนครปฐม เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดความร่มเย็นเป็นธรรมชาติ ความเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ศาสนาของเมืองนครปฐม และเพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และเมื่อบ้านเมือง ถึงยามวิกฤต

พระองค์ทรงเห็นว่าบริเวณเนินปราสาทนั้นเป็นทำเลที่เหมาะสมจึงขอซื้อ ที่ดินจากราษฎรรวมทั้งสิ้น 888 ไร่ เพื่อสร้างพระราชวัง แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลปี ซึ่งต่อมาเลื่อนยศเป็นพระยาวิศุกรรม ศิลปประสิทธิ์) เป็นแม่งาน ใช้เวลาสร้างถึง 4 ปีด้วยกัน เมื่อเสร็จเรียบร้อยลงใน พ.ศ.2450 รัชกาลที่ 6 จึงพระราชทานนามให้ว่า “พระราชวังสนามจันทร์” ตามชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานสระน้ำโบราณหน้าโบสถ์พราหมณ์ (ปัจจุบันไม่มีโบสถ์พราหมณ์เหลืออยู่แล้ว) ว่า สระน้ำจันทร์ หรือ สระบัว

สำหรับพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบไปด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆ อันมีชื่อคล้องจองกันได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระที่นั่งวัชรีรมยา พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับขวัญ พระตำหนักทับแก้ว และอนุสาวรีย์ย่าเหล

จากวันนั้นถึงวันนี้ พระราชวังสนามจันทร์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนมีอายุครบรอบ 100 ปี ในปีนี้ ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้สำนักพระราชวัง ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการจัด “งานฉลอง 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 พ.ย.- 2 ธ.ค.50 ณ พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ซึ่งนอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้แล้ว ยังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระ บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นอีกด้วย

สำหรับการเฉลิมฉลองนั้น จะใช้พื้นที่ภายในพระราชวังสนามจันทร์เกือบทั้งหมด โดยเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพร้อมสัมผัสบรรยากาศภายในวังยามค่ำคืน ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ 100 ปี และในพิธีเปิดได้จัดให้มีขบวนแห่ยิ่งใหญ่ อลังการ 4 ขบวน คือ พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า ทั่วดินถิ่นนครปฐม มหาธีรราชเจ้าจอมราชันย์ และพระราชวังสนามจันทร์ 100 ปี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การออกร้านสินค้า OTOP ที่นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกจากโครงการส่วนพระองค์ การแสดงตำนานเสือป่า การแข่งขันฟุตบอลโบราณ เพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานกำเนิดสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสันทนาการ การประกวดอีกมากมาย ฯลฯ

โดยในการจัดงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์ในครั้งนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. เวลา17.00 น.

สำหรับผู้เข้าร่วมงานในวันเปิดที่แต่งกายชุดลูกเสือชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู สำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาในราคา 20 บาท ผู้ใหญ่ ราคา 50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระราชวังสนามจันทร์ โทร. 0-3424-4236-7

 

Link: Manager Online