บางครั้ง
การรู้อะไรหลายๆ อย่าง
ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป
บางครั้ง
ควรนิ่งเงียบไปบ้าง
น่าจะเป็นการดี
คนเรา ไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง
แต่ก็ไม่ยากในการค้นหาคำตอบ
หาก “ต้องการจะหา”
หลายคน เลือกที่จะบอกตัวเองว่า “ไม่รู้”
แล้วทุกอย่างก็จบ
แต่สำหรับเรา
หากเราทำแบบนั้น
เราก็จะไม่มีทางได้รู้
เริ่มไม่ชอบนิสัยแบบนี้เลย
หลายเรื่อง
ที่มีคนถาม
แม้จะตอบไม่ได้ (ณ เวลานั้น)
แต่ก็พยายามหาคำตอบอยู่นั่น
จนกว่าจะได้บทสรุป
ซึ่งมันอาจจะได้คำตอบ
หรืออาจไม่ได้
แต่อย่างน้อย ก็ได้ข้อสรุป หรือคำอธิบาย

FOOL

ตอนเด็กๆ
เราถูกให้ท่องว่าแปลว่า “โง่เขลา”
โตขึ้นมา
เราอาจรู้ว่า มันแปลว่า “ตัวตลก”
โตขึ้นมาอีกหน่อย
เราอาจรู้ว่า มันแปลว่า “หลอกลวง” ได้ด้วย

“ตัวตลก ที่โง่เขลา ชอบหลอกลวง”

บางครั้ง เราอาจต้อง FOOL

“หลอกคนอื่น ว่าโง่เขลา ด้วยการหัวเราะกลบเกลื่อน”

ในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว
ก็เป็นได้
อย่างน้อย.. ก็เพื่ออะไรหลายๆ อย่าง