[Paper Blog] Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC

เกม PSP เกมนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี 2006
เล่นไปจนติดเนื้อเรื่อง
เพราะอ่านไม่ออก เลยไม่รู้ว่าต้องทำอะไร
ช่วงที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เยี่ยงนี้
ก็เลยขุดเกม PSP ออกมาเล่น
แล้วไปๆ มาๆ ก็เล่นต่อได้ เจอเนื้อเรื่อง
ก็เลยเล่นต่อจนจบ
สรุปว่า เกมนี้ ซื้อมา 1600 บาท แต่ใช้เวลาเล่นไป 2 ปี 2 เดือน
ถือว่าคุ้มเลย ตกเฉลี่ยแล้ว วันละ 2 บาท
ฮ่่า..ฮ่า 

เล่นจบแล้วก็อยากเล่นภาค SC ต่อเลย
ช่วงจบภาค เนื้อเรื่องเข้มข้นทีเดียว