Retouch Thinking

วันนี้เห็นรูปที่ @iamgeng อัพขึ้น twitpic.com
สองรูปต่อเนื่องกัน
แบบนี้

หากไม่มองในส่วนเทคนิคการตกแต่งภาพ
คิดเฉพาะในส่วนที่ต้องการนำเสนอ
โอเค..ว่า การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แต่จำเป็นด้วยหรือ?
ที่ต้องใช้ภาพเดียวกัน
ดูภาพมันหยุดนิ่ง ทั้งรถที่จอด ทั้งแท็กซี่ที่ผ่านมาทางด้านซ้าย
หรือรถคนที่อยู่ตรงสุดทาง เส้นนำสายตา
มันตำแหน่งเดียวกันหมดเลย

 :roll::roll:

ถ้าถ่ายรูปมาเป็นสองช๊อต แล้วเอารูปนึงมาตกแต่ง น่าจะดีกว่าไหม
หุ..หุ