AF7 เอเอฟเด็ก
เค้าว่ากันแบบนั้น
ค่อนข้างเห็นด้วยทีเดียว
กลายเป็นกระแสที่ค่อนข้างลบสำหรับคนข้างนอกทรูไปแล้ว
แต่ทางทรูก็ยังคงยืนยันว่ามีแฟนรายการนี้อยู่อย่างเหนียวแน่น
สำหรับแมวดื้อเอง ไม่ได้ดู AF5-AF6 เลย
ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะกลับมาดูตอน AF7
แต่หลังจากที่เห็นดราม่า
ก็มีความตั้งใจว่าจะ “เลิกดู” AF7 ไปแต่เพียงเท่านี้

:evil::evil: