อีกหนึ่งคืนกับถนนราชดำเนิน และบริเวณใกล้เคียง
คืนที่ลมไม่พัด อากาศอบอ้าว

;-);-)