Bangkok flood

กลายเป็นคำทักทายสำหรับตอนนี้ไปแล้ว
“ที่บ้านน้ำท่วมหรือเปล่า”
“เอาอยู่ไหม”

หลายจังหวัด หลายพื้นที่ น้ำท่วมสูงระดับเป็นเมตร
น่าเป็นห่วงความเป็นอยู่มากเลย
สำหรับชาวเมืองกรุงโดยส่วนใหญ่ ยังไม่ได้เดือดร้อนกันมากนัก
จะมีก็บริเวณรอยต่อปริมณฑล ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ปีนี้น้ำมามากกว่าปกติ
ต้องปรับตัว ต้องรับสถานการณ์กันไป
แมวดื้อขอเอาใจช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

สำหรับชาวลาดพร้าวอย่่างแมวดื้อ
มีน้ำขังเล็กน้อย
มิบังอาจเรียกเป็น “น้ำท่วม” เด็ดขาด
แค่นี้ยังจิ๊บๆ มาก เมื่อเทียบกับผู้ประสบภัย

เห็นจิตอาสาของหลายคนแล้วน่านับถือ
แต่หลายครั้ง อยากตะโกนบอกว่า
ก่อนห่วงคนอื่น ห่วงตัวเองบ้างอะไรบ้าง
ถ้าคนที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ไหว คนที่รอการช่วยเหลือยิ่งประสบปัญหา
ยามนี้ ควรพึ่งพา อาศัยกัน
คิด พิจารณา ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและรอบคอบ ว่าจะทำอะไร
อย่าไปสนใจคนที่คิดถึงแต่ตัวเอง ไม่สนใจคนอื่น
อย่าไปสนใจคนที่ทำเพื่อตัวเอง เล่นกีฬาสีหรือเล่นการเมือง โดยไม่ห่วงคนเดือดร้อน

ขอเชิดชูจิตอาสาทุกท่าน

:lol::lol: