Club AF4: Sand Sea and Me

วันนี้ได้ดู Club AF4: Sand Sea and Me
ที่เป็นเรื่องราวของเหล่า AF4
มีเรื่องราวของแต่ละคน
ไปถ่ายที่ Brassiere Beach

 

 

ภาพสวย
แต่งหน้ากันเด้งมาก
ไปทะเลนะเนี่ย
ฮ่า..ฮ่า
เพลงของอิ๋ง..อิ๋งที่เคยเอามาลง ก็มาจากอันนี้