Amp Wan Live in Concert

Amp & Wan
Live in Concert
“I have to say… I Love you in a song.”


วันนี้เลือกดูคอนเสิร์ตนี้
ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเน้นเพลงเป็นหลัก
ว่านไม่ค่อย entertain คนดู แบบตอนที่จัดรายการวิทยุ
อาจเพราะต้องเล่นคู่กับพี่แอม
แต่ถือว่าเป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่ง ที่เพลงเพราะ
ดนตรีดี ฟังชัด