สาวกแอปเปิ้ล

วันนี้ได้เห็น การต่อต้านคำว่า “สาวกแอปเปิ้ล” อีกครั้ง
จริงๆ มันก็มีมานานแล้วหล่ะ
แต่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนัก
เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ของแต่ละบุคคุล
รวมถึงการตีความในความหมายของคำนี้

วันนี้เกิดความสงสัยว่า “ทำไม”
จึงมีผู้ที่ไม่ชอบใจกับคำนี้
มาดูความหมายกันก่อน

สาวก หมายถึง ผู้ฟัง
ซึ่งมักจะใช้ในทางศาสนาเป็นหลัก
สาวก แปลว่า ผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า

แต่ก็อาจพบการใช้คำนี้ ในทางอื่นๆ ด้วย

สาวก ในคำไทยใช้หมายรวมไปถึงลูกศิษย์ ลูกน้อง ผู้ติดตามนักบวชนักบุญผู้มีชื่อเสียงตลอดถึงผู้มีอำนาจ

หากแปลตรงตัว “สาวกแอปเปิ้ล”
ก็คงไม่พ้น ลูกศิษย์ ลูกหา ลูกน้องของแอปเปิ้ล
รู้สึกแปลกไหม
แอปเปิ้ลคือใคร?
แล้ว “สั่งสอน” ว่าอย่างไร?

หากมองกันในแง่นี้ ไม่รู้สึกรู้สาอะไร
เนื่องจากไม่มีความหมาย, ที่มาที่ไป รวมถึงเหตุผลอย่างชัดเจน

แต่หากมองถึงในอีกด้าน
ที่มีการใช้คำว่า “สาวก” กับการสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เช่น
“สาวกแมนยู” หรือ “สาวกนิคอน” 
สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ไม่ได้ “สั่งสอน” หรือ “ชี้นำ” แต่อย่างใด
หากแต่เกิด “ความชื่นชอบ” “ความหลงไหล” กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น
ตรงนี้ตีความได้สองทาง

ทางแรก
ผู้ที่สนใจในสิ่งนั้น เกิดความ “หลง” ในสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่
เรียกว่า ใครว่าไม่ได้ มันดีที่สุด เจ๋งที่สุด เยี่ยมที่สุด 

ทางที่สอง
ผู้ที่สนใจในสิ่งนั้น เกิดความ “เข้าใจ” ในสิ่งเหล่านั้น
โดยได้ผ่านการศึกษามาแล้ว
“ความเข้าใจ” ที่ว่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับใคร หากแต่เกิดขึ้นกับผู้นั้นเอง
บางครั้ง มันคงไม่ใช่ ดี หรือไม่ดี
แต่มันอยู่ที่ “ความเหมาะสม” ในสิ่งนั้นๆ มากกว่า
หลายท่านชอบรูปสีสไตล์จากกล้องนิคอน
ไม่ได้แปลว่ากล้องยี่ห้ออื่นไม่ดี
เพียงแต่ ชอบรูปสไตล์แบบนี้มากกว่า
ก็เท่านั้น

หลายท่าน ใช้งาน Mac OS X
แล้วติดใจ
ไม่ได้แปลว่า OS อื่นไม่ดี
แต่เป็นความชอบ ความถนัดของท่านเหล่านั้น แค่นั้น

ในโลกแห่งความเป็นจริง
มีคนทั้งสองประเภทอยู่จริงๆ
แต่คงไม่มีใครตัดสินได้ว่า จะอยู่ในประเภทใด นอกจากตัวผู้นั้นเอง
แต่อย่างไรก็ตาม
ทั้งสองประเภท ก็ไม่อาจใช้คำว่า “สาวก” ได้อยู่ดี
(ย้อนกลับไปอ่านความหมายแรกด้านบน)

แต่หากใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยคำว่า mania หรือ addict
ก็คงมีความใกล้เคียงมากกว่า

ถ้าถามแมวดื้อว่าเป็น “สาวกแอปเปิ้ล” ไหม
ก็คงตอบไปว่า
“ไม่รู้”
เพราะยังไม่รู้เลยว่า มันมีความหมายว่าอะไร
แล้วก็คงไม่สนใจกับคำนี้ด้วย
คิดเล่นๆ ติดตลก เหมือนวลีที่เราชอบพูดกัน
“เซ็งเป็ด”
มีความหมายว่าอะไร? เป็ดมาเกี่ยวข้องได้ยังไง?
ไม่ต้องบอกให้ไปอ่าน “เซ็งเป็ด ณ พันทิพ” นะ
ฮ่า..ฮ่า