Bangkok Art and Culture Centre

เคยสงสัยอยู่พักนึง
ว่าตึกตรงข้าม MBK คือตึกอะไร
ตรงแยกนี้ เดินบ่อยมาก สมัยเรียน
เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็เปลี่ยนไป
แก่แล้วอ่ะ
เริ่มนึกถึงความหลัง 😛
วันนี้มาทำความรู้จักกับที่นี่กัน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok Art & Culture Centre ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน ตรงข้ามกับศูนย์การค้ามาบุญครอง  โครงการนี้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา ทุกแขนง รวมทั้งศิลปกรรมร่วมสมัย ทั้งในประเทศและนานาชาติ  
ตัวอาคารมีลักษณะเป็นทรงกระบอกทึบ เพื่อป้องกันแสงสว่างจากภายนอกทำลายผลงานศิลปะ ภายในอาคารแบ่งเป็น 9 ชั้นและชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินวนขึ้นเป็นก้นหอยเพื่อให้การเดินชมงานศิลปะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  หลังจากตกแต่งแล้วเสร็จและเปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ว หอศิลปแห่งนี้จะประกอบด้วย สถานที่จัดแสดงนิทรรศการประเภทสื่อต่างๆ ส่วนปฏิบัติการศิลปะประติมากรรม ห้องอเนกประสงค์ ห้องแสดงละครและโรงภาพยนตร์ และห้องสมุดสำหรับประชาขน

ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีการจัดตลาดนัดศิลปะบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยศิลปินหรือกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ นำผลงานที่สร้างสรรค์มาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ผู้มาเที่ยวชม  นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2551 จะมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Link: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย