water glass

….จงทำตัวเป็นแก้วที่มีน้ำ….
อย่าได้คิดว่า ตนรู้แล้ว เก่งแล้ว เป็นแก้วที่มีน้ำเต็ม ไม่รับรู้อะไรเพิ่มเติม
อย่าทำตัวเป็นแก้วเปล่า ที่รอความรู้อย่างเดียว ต้องหัดขวนขวายหาความรู้ติดตัวไว้บ้าง

….จงหัดปรับเปลี่ยนสภาพน้ำ….
อย่าได้คิดว่า ความรู้ที่มี เป็นสิ่งถูกต้องเสมอไป
เมื่อเวลาผ่านไป บางสิ่งบางอย่าง ก็เปลี่ยนไป
สิ่งที่เคยถูกต้องในวันนี้ อาจไม่ถูกต้องในวันหน้า
จงเปลี่ยนสภาพน้ำให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
หากแดดแรง ก็ควรทำน้ำให้เย็น น้ำจะได้ไม่ระเหยเสียไป
หากหนาวเย็น ก็ควรทำน้ำให้อุ่น น้ำจะได้ไม่แข็ง ใช้ประโยชน์ อะไรไม่ได้

….จงเทน้ำลงบนดินเสียบ้าง….
น้ำอยู่แก้ว นานวันไป มันอาจเสียคุณค่าไป
เลือกใช้น้ำ เมื่อถึงเวลา