[Paper Blog] 2GB

แม้ว่าจะมีแค่ไอโฟน
แต่ก็สามารถเข้าไปสั่ง backup server ได้
เห็นขนาดไฟล์แล้ว รีบจดเอาไว้เลย
พอได้ไอแมคกลับมา แล้วจะ capture รูปเก็บไว้
เพราะมันแบบนี้

2 GB
แบบที่เคยอธิบายกันไป
เอิ้ก..เอิ้ก