New iPhone3G Book

รู้ตัวเลยว่าเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือน้อยลง
มัวแต่ไปอ่านข้อมูลทางอินเทอร์เนทจนเคยตัว
เดินเข้า 7-11 ไปซื้อของเล็กๆ น้อยๆ
แวะดูตรงส่วนหนังสือ
เห็นหนังสือเล่มนี้

ในส่วนข้อมูลของหนังสือ ขอไม่พูดถึงแล้วกัน
แต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือรูปแบบของหนังสือ
หนังสือเป็นแนวนอน
แบ่งเป็น 3 คอลัมน์ (3 ช่อง)
แปลกตาดี
เห็นเคยในหนังสือต่างประเทศ
แต่ไม่ค่อยเห็นหนังสือภาษาไทยที่ทำแบบนี้กันเท่าไหร่
พิมพ์สี ก็ดูน่าอ่านดี