Thau Khuan

ขนมถั่วกวน
ขนมถั่วพิมพ์
หลากชื่อเรียก
ยิ่งภาษาอังกฤษ ยิ่งไม่รู้เลยว่าเรียกอะไร
ฮ่า..ฮ่า
ขนมไทยที่นานๆ กินทีก็อร่อยทุกครั้ง
กล่องนี้หวานใจเอามาฝาก