Raging Fist

Tuesday nerD
สัปดาห์นี้ขอเสนอเกมบนไอโฟน/ไอพอดทัช
เปายิงฉุบ
ที่ทุกคนน่าจะเล่นกันเป็นอยู่แล้ว
แต่ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของเกมต่อสู้ (fighting)

เมื่อสัญญาณดัง
ก็เพียงเลือกอันที่ต้องการ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้
แล้วก็จะมีกราฟฟิคต่อสู้เกิดขึ้น
แถมยังสามารถกดท่าไม้ตาย (มุมขวาล่าง) ได้อีกด้วย
เล่นได้เพลินทีเดียว อยากเอาชนะไปเรื่อยๆ
แต่หลังๆ เริ่มยาก
เกมนี้เป็นแชร์แวร์ ราคา 1.99 ดอลลาร์สหรัฐ
ท่านใดสนใจ
สนใจลองหามาลองใช้งานกันดู
จาก App Store (iTunes) ใกล้ตัวท่าน